Shenyang Sharjah Bearing Co.,Ltd.
  • AddressNo. 830, No. 52 North 1 West Road, Tiexi District, Shenyang City, Liaoning Province
  • Factory AddressNo. 830, No. 52 North 1 West Road, Tiexi District, Shenyang City, Liaoning Province
  • Worktime9:00-18:00(BeiJing time)
  • Phone(Working Time)86-5312688996
  • Phone(Nonworking Time)86-5312688996

300x380x80 bearing number and size chart pdf

2020-04-14 16:57:21

Our cpmpany offers different 300x380x80 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 300x380x80 bearing

Needle roller bearing NA4860-IKO - 300x380x80 mmNeedle roller bearing NA4860-IKO , dim : Ø int. 300 x Ø ext. 380 x th. 80 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years

INA SL014860 Bearing 300x380x80 Cylindrical RollerPart Number SL014860 Cylindrical Roller Bearings (INA) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 300 Outside diameter OD D 380 Thickness B NA4860 NTN Bearing | NA4860 · NTN · 300x380x80Buy Needle roller bearings · NA4860 · NTN · 300x380x80 . Axial deep groove ball bearings; Axial angular contact ball bearings; Axial tapered roller bearings; 

@@@@@@@@
CHgLGZAD
301KDD - - - - - - - -
T202W-904A3 - - - - - - - -
211W - - - - - - - -
SAF 22620 - - - - - - - 4.6094 in to 5.3125
SDAF 22317 - - - - - - - 3-3/16 to 3-11&
1104KRR - - - - - - - 4.5000 to 5.0000 in
6212-2RS - - - - - - - -
ER18 - - - - - - - 120 mm
GYE60KRRB - - - - - - - -
NU2322EMA - - - - - - - 143 mm
E-TTU-TRB-65MM - - - - - - - -
E-P2B-TRB-1 1/4 - - - - - - - 4.9213 in
E-TTU-TRB-50MM - - - - - - - 1-1/4 in
1106KRRB - - - - - - - -
SCJT 20 - - - - - - - 10.0000 in
9110KDD - - - - - - - 6.9688 in
SA 45 ES-2RS9.55 kN - - 119 mmM6x142.9 mm30 mm -
6214-2Z/C312.8 kN112 mm - - R1/8" - - -
24152 CC/C3W33 - 102 mm - - M6x1 - - -
SIR 70 ES - 57.2 mm - - R1/8" - 54 mm -
SAL 20 ES31.85 kN - - - M6x133.4 mm38 mm -
NU 311 ECJ/C316.7 kN - - - 1/4-28 UNF - - -
6403/C3 - - - - - - - -
SC 45 ES - - - - - - 30 mm -
NU 1038 ML12.8 kN102 mm - 60 mm - - - -
GE 30 ES-2RS12.8 kN - - - M6x164 mm - -
SI 30 C - - - 95 mm - - - -
NU 326 ECM/C3 - - - 113 mmM6x1 - 37 mm -
7214 BECBP25.7 kN47.6 mm - - - - - -
NUKR 90 XA - - - - - - - 47 mm
SIL 15 C - - - - M6x1 - 36 mm -
NU 311 ECP/C3 - - - - - - - -
3304 A-2RS1/C3 - - - - M6x128.7 mm - -
3203 ATN943.55 kN - - - M6x1 - 43 mm -
GEZ 104 ES - - - - - - - -
81113 TN12.8 kN31.8 mm - - - 63.5 mm - -
NU 2308 ECP - - - - - 47.5 mm32 mm -
7330 BCBM - - 65 mm - - - - -
3308 A-2RS1TN9/MT33 - - - - - - - -
81112 TN - - - 149 mm - 90.6 mm - -
7308 BEP/VE295 - - - - - - - -
23122 CC/C3W33 - - - 220 mm - - - -
YAR 210-115-2F - - - - - - - -
GEZ 212 ES20 mm - - - - - - -
22310 E/C3 - - - - - 50.2 mm - -
SAF 22510 - - - - - - - -
7202 - - - - - 54.4 mm - -
6204LLUC3 - - - - - - - -
BL305Z - - - - - - - 150.0000 mm
7020CTYNDULP4 - - - - - - - -
7213CTRDULP4 - - - - - - - 47mm
6207ZZC3 - - - - - - - 320mm
6201V - - - - - - - 400mm
6214DDUC3 - - - - - - - 125mm
6208Z - - - - - - - 120mm
6201DU - - - - - - - -
50TAC100BSUC10PN7B - - - - - - - 100 mm
6203DU - - - - - - - 170 mm
6024Z - - - - - - - 140mm
6034MC3 - - - - - - - 130mm
6213DDUC3 - - - - - - - 32mm
6901ZZ - - - - - - - -
40BCV09S1-2NSL - - - - - - - 120mm
6209 C3 - - - - - - - -
5211-2NSL - - - - - - - -
BH-1816 - - - - - - - -
B-2420 - - - - - - - -
NUTR45100 - - - - - - - 1.024 Inch | 26 Mill
F-213584.KL - - - - - - - -
NATR12-PP - - - - - - - 3.346 Inch | 85 Mill
NATR10-PP - - - - - - - -
LFR5301-10-2Z - - - - - - - -
NTB2542 - - - - - - - -
CF20BUU - - - - - - - 1.102 Inch | 28 Mill
NART20UUR - - - - - - - 0 Inch | 0 Millimete
NATA5903 - - - - - - - -
PHS16EC - - - - - - - -
TAF354520 - - - - - - - 1.625 Inch | 41.275
23328-AS-MA-T41A - - - - - - - -
3311531.85 kN - - - M6x1 - 31 mm -
239/600-B-MB - - - - - - 36 mm -
NUP315-E-TVP29.55 kN - - - M6x1 - 36 mm -
B7009-E-2RSD-T-P4S-UL - - - - - 55.7 mm36 mm -

NA4860 SKF - Bearings R Us | Your Online Bearing SolutionNA 4860 SKF Needle Roller Bearing, size is 300x380x80mm. NA 4860 SKF Drawn Cup Needle Roller Bearings 300x380x80 (mm). Sizes - d=300mm 

NA4860 SKF Bearing | NA4860 – Ball Roller Bearings SupplierWholesale brand SKF NA4860 Spherical Roller Bearings, cheap SKF NA4860 price agent, sizes, Buy Needle roller bearings · NA4860 · NTN · 300x380x80 FAG NA4860 Bearing | 4544860 bearing 300x380x80 NeedlePart Number NA4860 Needle Roller Bearing (FAG) Old Code 4544860 bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 300 Outside diameter OD D 380 

@@@@@@@@
TimkenNACHISKFIKO NSK
7010HVDBJ74D6009DDUC3E628-ZZMC3WJ-283416R14ZZ
N338EMC37211BW23032CAME4C36214ZC3WC87503
7208CG1DBJ84D3001B-2RSRTNGBL209ZWJ-162116688
ML7000HVDUJ74S22309CAMKE45205ZZTNC3AS1730R16
6208ZZ/9B7204A5TRDUMP4Y3204BTNC3IR-19206315NR C3
6310NREEC37913CTRSULP323268CAME4C3JR15X20X166205-2NSENR
TS3-6204LLUA1C4#027205CTRSULP422324EAE4C36212NRC36304 C3
7020HVURJ746001ZZNR6202-16MDDUC3332NU305
7207CG1DBJ747210CTRDUDLP323060CAMKE4TRB-512NN3024M2KC1NAP5
71922VQ30RJ847908CTRV1VDULP4YNJ317MM-121016309-2NSE C3
22308CD1C36217Z7006A5TRDULP378215C6002-2NSE C3
6205/25.43214BTNC37040CTRDULP47412B GC3FY6317-2NSL C3
6230ZZC3609DDMC57007CTRSULP469202RS22228EXKW33 C3
7022CVDUJ94NF306W6201T12DDVVINCXC3J-68-OH23048EW33 C3
6312LLBC3/AUT2E456318C4NU2220WTRA-2435 PDL0516330 C3
7214CG1UJ846006ZZC57205A5TRDUHP360142RSR3ZZ C3
W5208LLU/5CB17-123T1XDDG8C3E23068CAMP55W507HM903249A6318ZZ C3
7306BG/GL635ZZMC380BNR10ETYNDBBP4-01B-1112 PDL051N222MY C3
6024ZNRNU2206WC322212EAKE4C3RNA6914A697ZZ MC3
M24694922319CAMC4VE24160CAME4IR-40482422352EW33 C3
71940HVUJ745305TNC37216A5TRDUHP46014ZZNRC36208 C3
NUP309EG156005C37212CTRDUMP47303B-5G C3FY6006ZZ DC44
5209CLLD/L4177010A5TRDUHP47907CTRV1VSULP3HK0808EN205
6002NZZ7014CTRDUDLP47216A5TRDULP46224C3NU222MY C3
ASPF20122318CAMKE47003A5TRDULP46948 FY6318 C3
TS3-6001ZZC4/L353QQ6219VVCMR16ZZCE62052RSNRNN3032M2KC1NAP4
UEL214-211D16300C36202LUZ/L6236900 ZZ6204ZZENR
6210LLB-GP5V356003-VVC3E6008LLBC3/5CBK1516BR18
2TS3-6202LLBA1/40V129BO1571908CVQ16J9429330RN FY6007-2NSE C3
6303LU/4SQ824034CE4C471915HVDBJ74IR-302421320EXKW33 C3
6310LLUC3/5KQT5207NRTNC3MR520562172RSC324024EW33 C3
7205CG1Q16J84N313M7020HVDUJ746317C423238EKW33 C3
6317LLBNRBL309Z6208LLUC26307C423026EKW33 C3
6316ZZC3/L6273205BTN6038MC33313CD36010-2NKE C3
62/32LLUC36907ZZNRUCFLUX-1.11/16TRC-4458NU214MY C3
7206BP61209J71918CVUJ746022NRC3N220
JELPL-3/42210J7005DB/GNP5RNA4905ARS6016 C3
2208EEG157911A5TRDULP3JELFU-1.15/16HM886496206-2NKE C3
1305AK7912CTRV1VDULP46002V3NKJ55/35A5314ZZ
UELP307-107D16213NRZJELPL-1.7/167005C-5GLX2FGP424128EW33 C3
7009CVUJ847018CTRDUMP46209E60182RS22215EXKW33 C3
23224BKD1C3NJ224M5307SC3NTA-613 PDL1257001CYDUP5
BNT007DBCS00-1P47016A5TRV1VSUMP31305C353092RS6310-2NSE C3
6305EE7209CTRDUHP471904HVDFJ8462012RSNRC36213-2NSENR C3
7009HVDBJ74DN318WMLCH7008CVUJ74SBH-1412 PDL1256011-2NSE C3
7209BA1305KTN7201CG1DUJ84LM12710687ZZ MC3
7006HVQ16J8423976CAME46010LLU/L627289216028-2NSL C3
63208LLBC35309-2RSNRTNC3R12LLUC3/5CNK68/25A22217AEXW33 C3
7210CG1DBJ822310JC321315D1NKJS50A6017 ZZ C3
UCFLU-2S7204CTRDUHP4Y2TS3-6206LLUA1C3/LY34Q71DG4070AMG24092EW33 C3
3206BC37014CTYDULP46002LLUV36321ZXC320TAB04DB-2LR/GMP4
7216CG1DBJ82NJ2213W6001JRXZZ/5C7020C-5GLFTP46210-2NSENR
6322ZZ C322338CAMKE4MLECH7005HVDUJ74S15103S30TAB06DF-2LR/GMP4
22334EKW33 C3606ZZMC3E5208SC36016ZZC3NJ316 MC3
698ZZN207WC37204HG1DBJ84TRD-2233 PDL051BNH008TU/GLP4
62205-2NSL7010CTRV1VSULP3NU206G1P56305 C45307ZZ
NN3021M2KC1NAP47032CTRDUMP323044EKW33 C36302-2NSE9NR6213ZZE C3
WC875066216MNTHA-447223080EKW33 C3NU328MY C3
6238 C35208-2RSNRTNC323236R W33C3FY23036EW33 C320TAB04UP4
6908-2NSL2210ETNB-4410-DNU3061604ZZ
1654-2RS2202-2RSTNB-2610;PDL0016313-2NSE C36204-2NKE C3 BC325
23132EW33 C323156CAG3MKC4P5-01-T3312CD323972EW33N212M
6012ZZE C36202C3AS1024NN3019M2KC1NAP56215-2NSE9 C3
R6BNLM5210-2RSNRTNC352400696 ZZ MC37213BMU
NN3015M2KC9NAP47019A5TRDULP36011C31607-2RS5311ZZ
6207ZZENR7228A5TRDUHP3K7X10X8TNA6303-2NSENRNJ312 MC3
22319AEXW33 VCS1218KJC3IR-16202022328EKW33 C322244EKW33 C3
6356212TCG12P460112RSNRC37315BU24026EX1W33 C3
6205-2NSG PS22208-2RSTNGC3JM7166106214ZZENR7203CYDUP4
NU308 EG23138CAMC3W507B5212CD323232EKW33 C321318EXKW33 C3
5307-2NSL33113J7004C-5GLFGP4694ZZ MC36202ZE C3
6305-2NSE SP7906CTRDUHP4Y6304ZZNRC36338 MC323252EW33 C3
63308ZZ6816VC36016C37224BMU C3RLS5BNLM
NU2216W24092CAME46206 R-4C323038EW33 C3693ZZ MC3
7224A5TRDULP4YR16C37408BG6234ZZNU238 MC3
23960CAME4C323184CAME4P52GB-34NU 211EG C37309BMU
7226CTRDUMP3N211ET6308NRC36214-2NSENR6220ZZ C3
NU2311WNUP317W3NC6205ZZC35210ZZ C36220-2NSL C3
23222CKE4C36413BH-1616-OH5206-2NSL6303-2NSE9NR
N211M6317MC3TRA-40526304ZZE C37212CYDUP4
3211B-2RSTN7922A5TRDUHP337826200NR C3NU215MY C3
7915CTRDULP47013CTRDUMP4YEE9C322313EXW33 C3NU320MY C3
N220WC37013CTRDUHP4Y6907 2RU7904CYU/GLP46305ZZE C3
EN137317BMPC29340N FY6204-2NKE C323176EW33 C3
22207CKE4C323026CAME415245N31263/32-2NSL CM P5BAC20M
- 6052M - - -
- 22248CAMKC3W507 - - -
- 6211DU - - -
- 7019CTRDUMP4 - - -

Bearing NA4860 (NSK) | Size and Specification | BearingsNeedle roller bearings NA4860. Bearing number : NA4860. Size (mm) : 300x380x80. Brand : NSK. Bore Diameter (mm) : 300. Outer Diameter (mm) : 380NSK NA4860 Bearings, 300x380x80, Needle Roller BearingNSK NA4860 bearings. NSK NA4860 bearing size and price. Needle Roller Bearing. Bearing a is a leading online supplier and distributor of over 1000000 

300x380x80 SKF NA4860 bearing - Bearing StoreSKF NA4860 bearing. 300x380x80. CHINA RNA4860 bearing: Hangzhou BFW Bearing Manufacturing Co., Ltd. professional providing CHINA RNA4860 Bearing NA4860 (SKF) | Size and Specification | BearingsNeedle roller bearings NA4860. Bearing number : NA4860. Size (mm) : 300x380x80. Brand : SKF. Bore Diameter (mm) : 300. Outer Diameter (mm) : 380